Костюченко Н. В. Відмінності клінічного перебігу параноїдної шизофренії та шизоафективного розладу при наявності та відсутності музичного слуху

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100060

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.16 - Психіатрія

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.620.01

Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії і наркології МОЗ України

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної наукової задачі психіатрії – впровадження нових методик психодіагностики та реабілітації у пацієнтів із параноїдною шизофренією шляхом підвищення рівня клініко-діагностичної роботи, відновних заходів та тим самим підвищення якості життя пацієнтам, що страждають на дані психічні хвороби. На підставі результатів проведеного дослідження розроблений та впроваджений в практику алгоритм діагностики ПШ та ШАР у осіб із підозрою на це захворювання. Доведено, що діагностика шизофренії на основі запропонованого методу, яка передбачає тестування пацієнтів на наявність / відсутність музичного слуху, як маркера цих хвороб, дає можливість кваліфікувати захворювання на ранніх етапах, в тому числі, у продромальній стадії. Прогностично-діагностичними маркерами ПШ та ШАР є відсутність музичного слуху, високі бали (більше 5) негативних симптомів шкали РАNSS, пов’язаних із мовленням (Бідне мовлення, Затримка відповіді, Обмежений обсяг мовлення, Нерозбірливе мовлення), та шкали NSA-16 (Притуплений афект), а також позитивних симптомів шкали РАNSS (Маячення та Розлади мислення). Для ПШ, на відміну від ШАР, більш характерними є виражені прояви негативних симптомів «Порушення спонтанності і плавності в бесіді» та «Стереотипне мислення». Для ШАР більш притаманними є «Притуплений афект», «Емоційна відгородженість», «Труднощі в спілкуванні», «Пасивно-апатична соціальна відгородженість», «Порушення абстрактного мислення». Визначення наявності музичного слуху у пацієнтів із параноїдною шизофренією та шизоафективним розладом вирішує питання щодо можливості прогнозу перебігу захворювання.

Файли

Схожі дисертації