Станкович М. І. Межі доказування у кримінальному провадженні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100061

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.05

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2018. У дисертації здійснено комплексне дослідження правового регулювання запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Досліджено сутність запобіжних заходів як предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Проведено аналіз наукових поглядів та норм кримінального процесуального законодавства щодо запобіжних заходів та визначено їх поняття та систему. Розкрито функціональне призначення запобіжних заходів у кримінальному провадженні, визначено предмет кримінального процесуального права в частині регламентації запобіжних заходів та методи кримінального процесуального права, застосовувані для правового регулювання запобіжних заходів. Проведено дослідження загальних та спеціальних правил застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Визначено істотні ознаки загальних правил застосування запобіжних заходів та сформульовано положення, що складають систему таких правил. Розглянуто недоліки спеціальних правил застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Досліджено норми права, якими регулюються запобіжні заходи у кримінальному процесі. Розкрито структурні елементи норм права, якими регулюються запобіжні заходи у кримінальному провадженні. Сформульовано пропозиції стосовно удосконалення нормативного забезпечення застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні.

Файли

Схожі дисертації