Лаптєв М. С. Комплексне забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти в процесі євроінтеграції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100069

Здобувач

Спеціальність

  • 21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 35.725.04

Львівський державний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання, що полягало у поглибленні теоретичних і методичних основ та наданні практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти, яка здатна комплексно протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам його діяльності. Вперше розроблено методичний підхід до оцінювання стану комплексного забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти, який являє собою біномну модель оцінювання впливу загроз на внутрішні ресурси забезпечення економічної безпеки ЗВО. Запропоновано інноваційну модель комплексного забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти, яка включає внутрішні та зовнішні суб’єкти, їхні власні ресурси, механізми управління та взаємодії, що дає можливість отримання синергетичного ефекту при забезпеченні економічної безпеки закладів вищої освіти.

Файли

Схожі дисертації