Романова О. М. Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців ХІХ – ХХ ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100090

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.05 - Етнологія

16-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.01

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню лісової народної демонології. Розглянуто джерельну базу, визначено стан розробленості проблеми. Уперше проведено цілісне, комплексне та системне дослідження традиційних вірувань українців та обрядових дій, пов’язаних з образами лісової демонології. Зроблено системне виявлення та порівняння семантичних полів чоловічих, жіночих та дитячих персонажів з їх поділом на постійні (давні) та маргінальні образи. Широке залучення матеріалів етнології, лінгвістики, історії культури дозволило з’ясувати характер та ступінь пізнання й освоєння людиною навколишнього середовища – лісу, реконструювати механізми та процеси його одухотворення, сакралізації компонентів природи, взаємодію з ними в традиційній культурі. В основу структурування дослідження покладений принцип поділу за статтю та віком. Обґрунтовано введення в коло образів лісової демонології кікімор та лихоманок, одмін та проклятих дітей. Виділено маргінальний тип персонажів лісової демонології, розкрито їх роль у парадигмі міфологічного мислення носіїв традиційної культури.

Файли

Схожі дисертації

0521U102085

Левицька Мар'яна Корнеліївна

Культурно-мистецька діяльність Луки Долинського у контексті церковно-релігійних процесів кінця XVIII – початку ХІХ століття.

0521U102086

Яців Роман Миронович

Культурно-мистецьке середовище української еміграції у Варшаві (1919–1939): історія, інституції, ідеологія діяльності, творча спадщина

0521U102087

Герус Людмила Мечиславівна

Функціональна, семантична та етично-естетична цінності обрядового хліба українців, їх актуалізація у соціокультурному просторі початку ХХІ ст.

0521U101911

Іваневич Лілія Анатоліївна

Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості

0421U103440

Цуркан Катерина Сергіївна

Народний та професійний текстиль на Львівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.: освітньо-культурний аспект