Грегуль А. О. Мітрідат VІ Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100092

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.02 - Всесвітня історія

16-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.01

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена комплексному дослідженню постаті Мітрідата VІ Евпатора та його оточення в античній традиції і в пізніших рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу. На основі широкого кола джерел розглядається суспільно-політична діяльність понтійського царя у контексті військового протистояння з Римською республікою. У дослідженні особлива увага приділена аналізу просопографічного портрета царя. Визначено, що політика Мітрідата VІ значною мірою формувалася під впливом його найближчого кола і була продовженням курсу попередніх очільників Понтійського царства. Встановлено, що причини і передумови до відкритого військового протистояння Мітрідата з Римом випливали з зовнішньополітичної практики та пропагандистської політики царя. Здійснено аналіз укладених домовленостей Понтійського царства з Віфінією, Парфією та Великою Вірменією. Визначено, що Мітрідат користувався союзною підтримкою цих держав на різних етапах військової кампанії проти Риму. Спеціально досліджено вияви рецепції реалій Мітрідатового правління наступними поколіннями. З’ясовано, що характер сприйняття образу царя і кола наближених до нього осіб обумовлювався, по-перше, історико-культурними уподобаннями реципієнтів (за відомою схоластичною формулою: «quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur») і, по-друге, оцінками, що сходили ще до античних авторів.

Файли

Схожі дисертації