Мудрецький Р. В. ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100095

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 11.737.01

Донецький юридичний інститут МВС України

Анотація

У дисертації розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань для подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях. Проаналізовано сучасний стан протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях. У криміналістичному розумінні визначено, що протидія судовому розгляду у кримінальних провадженнях є протиправною навмисною чи ненавмисною системою дій (бездіяльності) або окремою дією (бездіяльністю) учасників кримінального судочинства, інших осіб, а також, такими зовнішніми свідомо створеними негативними факторами, які перешкоджають їх справедливому розгляду неупередженим і незалежним судом та прийняттю законного й обґрунтованого рішення. Подано криміналістичну класифікацію та характеристику способів протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях. Визначено правові основи подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях. Окреслено особливості виявлення ознак протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях та прогнозування судової ситуації в умовах протидії. Висвітлено криміналістичні основи подолання протидії судовому розгляду у кримінальних провадженнях. Виділено особливості тактики подолання неправдивих показань у ході судового розгляду. Розкрито тактику подолання тиску на учасників кримінального судочинства. Запропоновано основи формування концепції незалежного суду, як передумови тактики подолання впливу на суд.

Файли

Схожі дисертації