Казацька М. Д. Правове регулювання акцизного податку в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100100

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.04

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація є комплексним правовим дослідження проблем правового регулювання акцизного податку в Україні. У роботі вирішено низку наукових завдань щодо аналізу правового регулювання акцизного податку в Україні. Проаналізовано положення податкового законодавства України щодо визначення акцизного податку, а також зроблена характеристика та визначені особливості основних елементів цього податку. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання акцизного податку з урахуванням права Європейського Союзу, законодавства окремих європейських країн та основних тенденцій у сфері акцизного оподаткування. За результатами дослідження обґрунтовано нові теоретичні та прикладні положення й висновки.

Файли

Схожі дисертації