Вайленко Г. О. Правове регулювання розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100103

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 11.737.02

Донецький юридичний інститут МВС України

Анотація

У дисертації наведене теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, яке полягає у тому, щоб комплексно охарактеризувати правове регулювання розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП України і визначити сучасні тенденції розвитку нормативного забезпечення у відповідній сфері з урахуванням реформування освітньої галузі та галузі трудового права. У роботі досліджується основна форма реалізації права на працю – трудовий договір, за якою здійснює освітню діяльність працівник, що реалізує виховну функцію, як переважну частину трудової функції, а також правові можливості сторін трудового договору при його розірванні за п.3 ст.41КЗпП України. Трудовий договір розглядається як динамічна форма реалізації працівником, що виконує виховну функцію, права на працю, за яким здійснюється педагогічна діяльність, що нерозривно пов’язана із здійсненням освітнього процесу, в ході якого і буде відбуватися реалізація виховної функції як основного компоненту трудової функції такого професіонала

Файли

Схожі дисертації