Зайко Л. Я. Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100104

Здобувач

Спеціальність

  • 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 14.053.02

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотація

Дисертацію присвячено соціально-філософському аналізу мас-медіа як чинника формування суспільної свідомості. На основі вивчення системності та поліструктурності суспільної свідомості обґрунтовано необхідність використання міждисциплінарного підходу у процесі дослідження впливу мас-медіа на формування суспільної свідомості та визначено наслідки їх впливу на свідомість в інформаційному суспільстві. Розкрито роль мас-медіа у процесі формування суспільної свідомості в історичному поступі суспільства та їх діалектику взаємозв’язків. З’ясовано якісні та кількісні характеристики контенту ЗМІ в контексті їх впливу на формування ідеалів, переконань, цінностей, світоглядних орієнтацій, практичних установок індивідів, соціальних груп та суспільства. Виявлено зростання кількісних характеристик охоплення аудиторії Інтернет-мас-медіа, та посилення їх впливу на суспільну свідомість. Залежно від типу мас-медіа виокремлено конструктивну та деструктивну форми впливу мас-медіа на суспільну свідомість та обґрунтовано розвиток різних форм медіаграмотності. Особливу увагу приділено новітнім мас-медіа як глобальній мережі, яка впливає на суспільну свідомість, проникає у систему цінностей, змінює їхню філософію, нав’язує індивіду новий стиль поведінки у суспільстві, внаслідок чого формується покоління людей з особливим світоглядом та життєвими навичками. Аргументовано актуальність дисертаційного дослідження для сучасної України та необхідність захисту суспільної свідомості від деструктивних впливів мас-медіа в умовах консцієнтальних війн, особливо маніпулятивних впливів на суспільну свідомість.

Файли

Схожі дисертації