Долгій В. П. Розробка високорухливих бетонних сумішей для трубобетону складного перетину

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100120

Здобувач

Спеціальність

  • 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби

28-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.056.04

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Анотація

Робота присвячена розробці методу підбору складів бетонних сумішей зі спрямованим регулюванням їх реологічних характеристик за допомогою хімічних і мінеральних добавок, які призначені для заповнення нерозрізних трубобетонних конструкції складного перетину і великої довжини. Об’єкт дослідження. Процеси приготування і нагнітання бетонних сумішей для трубобетонних конструкцій складного перетину. Мета дослідження. Розробка методу підбору складів бетонних сумішей зі спрямованим регулюванням їх реологічних характеристик за допомогою хімічних і мінеральних добавок, які призначені для заповнення нерозрізних трубобетонних конструкції складного перетину і великої довжини. Методи досліджень. Дослідження виконувалися з використанням методів планування експериментів. Фізико-механічні дослідження проведені відповідно до нормативних вимог державних стандартів, а також за розробленими методиками з використанням прогиномірів 6 ПАО, відносні деформації в контрольних точках визначалися за допомогою індикаторів IМІГ і електронних датчиків деформацій. Реологічні властивості бетонних сумішей визначалися згідно діючих нормативних документів і за допомогою ротаційного віскозиметра. Новизна роботи полягає в тому, що подальшого розвитку набула методологія підбору складу багатокомпонентних бетонних сумішей для трубобетонних конструкцій складного перетину і великої довжини шляхом поетапної оцінки реологічних властивостей при варіюванні сировинних компонентів. Вперше розроблено склади багатокомпонентних високорухливих бетонних сумішей для трубобетонних конструкцій складного перетину довжиною 1000 м. Встановлено механізм утворення пробок при нагнітанні легких бетонних сумішей на пористих заповнювачах в трубобетонні конструкції. Показано, що забезпечення високої межі текучості бетонних сумішей і в'язкості при низькій швидкості зсуву, але з низьким опором потоку при високій швидкості зсуву, можливо шляхом введення водоутримуючих добавок. Показана роль тонкомолотих мінеральних наповнювачів в зниженні розшарування високорухливих і литих бетонних сумішей. Встановлено, що заповнення бетоном рейкового простору знижує рівень шуму на 9,6 Дб в діапазоні частот 63 ... 8000 Гц. Розроблено технологічний регламент приготування та нагнітання бетонних сумішей у довгомірні трубобетонні конструкції складного перетину. Практичні результати полягають у розробленні складів багатокомпонентних бетонних сумішей, які можна виготовляти на заводах товарного бетону. Розроблені бетонні суміші можуть використовуватися для бетонування густоармованих, віддалених і важкодоступних конструкцій, де неможливий під'їзд автотранспорту, а також трубобетонних конструкцій зі складною конфігурацією. Результати дисертаційної роботи було впроваджено на ЗАТ «Струнні технології» при зведенні Екотехнопарка у м. Мар'їна Горка (Республіка Білорусь).

Файли

Схожі дисертації