Мельник Є. Є. Низові пожежі в лісах лісостепової частини Харківщини та їхній вплив на середньовікові сосняки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100121

Здобувач

Спеціальність

  • 06.03.03 - Лісознавство і лісівництво

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.828.01

Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Анотація

Об’єкт – середньовікові сосняки, пошкоджені низовими пожежами різної інтенсивності; мета – визначення особливостей виникнення пожеж у лісах лісостепової частини Харківщини та впливу на ріст і стан сосняків; методи – порівняльної екології, а також загальноприйняті у лісівництві, лісовій таксації, геоботаніці та ґрунтознавстві методики. Отримані дані опрацьовано методами математико-статистичного аналізу з використанням прикладних комп’ютерних програм; новизна – вперше розроблена місцева шкала пожежної небезпеки за умовами погоди з урахуванням сезону року, виявлено особливості змін живого надґрунтового покриву та всихання середньовікових сосняків у післяпожежний шестирічний період, з окремим урахуванням всихання куртинами, яке не залежить від сезону року і характеристики пожежі; результати – розроблена місцева шкала визначення класу пожежної небезпеки за умовами погоди у різні сезони впродовж пожежонебезпечного періоду. Виявлені наслідки пожеж і тенденції трансформації лісів лісостепової частини Харківщини доцільно враховувати під час призначення санітарно-оздоровчих заходів і заходів збереження й відновлення пошкоджених вогнем соснових насаджень.; сфера використання – лісове господарство.

Файли

Схожі дисертації