Лук’янець О. Д. Оптимізація технології вирощування цикорію салатного ендивій та ескаріол у Правобережному Лісостепу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100127

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.06 - Овочівництво

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 74.844.04

Уманський національний університет садівництва

Анотація

Лук’янець О. Д. Оптимізація технології вирощування цикорію салатного ендивій та ескаріол у Правобережному Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.06 – овочівництво (20 Аграрні науки та продовольство). Уманський національний університет садівництва, Умань, 2019 р. У дисертаційній роботі висвітлюються питання впровадження у виробництво нових цінних сортів цикорію салатного ендивій та ескаріол, розробці та вдосконаленню елементів технології їх вирощування у Правобережному Лісостепу України. Проведеними дослідженнями вивчено адаптивну здатність і сортові особливості цикорію салтного ендивій та ескаріол, узагальнено ефективність основних елементів технології та віднайдено нові підходи у вирощуванні цикорію салатного ендивій та ескаріол. Це передбачає використання високопродуктивних сортів, уточнення строків сівби культури, дотримання оптимальних схем розміщення рослин, застосування вибілювання розеток листків для покращення якості продукції та вивчення можливостей вирощування рослин в умавах in vitro, що є актуальним для поширення та вирощування цикорію салатного у Правобережному Лісостепу України. Досліджено, що тривалість основних фаз росту і розвитку рослин цикорію салатного ендивій та ескаріол залежить від сортового складу та строку сівби. Так, період вегетації за сівби у ІІІ декаді квітня для сортів цикорію салатного ескаріол становив 61–63 доби, для сортів цикорію салатного ендивій – 58–68 діб. За сівби у ІІІ декаді травня період вегетації був у межах 59–61 діб для цикорію салатного ескаріол і 57–65 діб для сортів цикорію салатного ендивій. Встановлено, що оптимальним строком сівби цикорію салатного ендивій та екаріол є ІІІ декада квітня. За показниками врожайності відмічено певне перевищення у сортів цикорію салатного ескаріол –– 34,2 т/га, порівняно до 33,4 т/га для сортів цикорію салатного ендивій. Однак за сівби в ІІІ декаді квітня урожайність цикорію салатного ескаріол була на 0,54 т/га не суттєво меншою порівняно до сортів ендивій. Найвищу врожайність відмічено в цикорію салатного ескаріол у 2015 році за сівби у ІІІ декаді квітня – 42,4 т/га. Серед сортів ендивію найбільшим цей показник був за умов 2014 року в сорту Корбі – 54,1 т/га. Найменш продуктивним за роки досліджень був сорт цикорію салатного ендивій Сігал – 28,7 т/га. Однією з важливих технологічних операцій у вирощуванні цикорію салатного ендивій та ескаріол є вибілювання рослин. Методи вибілювання та їх тривалість спричинили істотне зниження врожайності досліджуваних сортів цикорію салатного. Найбільше зниження врожайності спостерігали за використання чорного агроволокна для вибілювання – 12,7–33,7 т/га, тоді як за виключеня цього агрозаходу з технології (контроль) – 22,3–35,8 т/га. Найвищий вихід товарної продукції відмічено під час використання непрозорих ковпаків, який для цикорію салатного ескаріол сорту Салгір становив 16,4–19,3 т/га, для цикорію салатного ендивій сорту Корбі – 25,8–27,1 т/га або 70–76 %. Характеризуючи стрічковий спосіб сівби, відмічаємо тенденцію підвищення врожайності. Так, за схеми розміщення (20+50)×30 см приріст до контролю досягав рівня 5,9–8,7 т/га, а за схеми (20+50)×20 см відповідно 22,3–23,5 т/га. Збільшення кількості рослин до 92,0 тис. шт/га за схеми розміщення (20+50)×30 см порівняно з 74,0 тис. шт/га за схеми 45×30 см (контроль) забезпечило врожайність досліджуваних сортів на рівні 33,4–42,7 т/га. Проведеними дослідженнями встановлено, що метод мікроклонального розмноження in vitro є однією з перспективних ланок технології вирощування цикорію салатного ендивій та ескаріол. Для отримання стерильних експлантів ефективне використання дихлориду ртуті (HgCl2) за однохвилинної стерилізації. Найкращим середовищем для розмноження експлантів було MS-3 з концентрацією 0,5 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК, а для індукції ризогенезу найефективнішим виявилося живильне середовище MS-2 з концентрацією ІМК 0,5 мг/л. Дослідженнями умов адаптування вкорінених рослин-регенерантів встановлено, що ефективними методами є адаптація пробіркових рослин із використанням субстрату Eco-plus універсальний. Приживлюваність рослин-регенерантів за таких умов становила 81,8–88,9%. Ключові слова: цикорій салатний, ендивій, ескаріол, сорт, схема розміщення, строки сівби, густота рослин, товарна продукція, урожайність, показники якості.

Файли

Схожі дисертації