Полутін О. О. Розробка і оптимізація елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодого (Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem) в умовах Лісостепу Правобережного України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100128

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.06 - Овочівництво

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 74.844.04

Уманський національний університет садівництва

Анотація

Дисертація присвячена питанням розробки технології вирощування фізалісу клейкоплодого у Лісостепу Правобережному України. Встановлено і обґрунтовано закономірності формування високого рівня врожайності за рахунок оцінювання господарсько-біологічних особливостей сортів, ефективності передпосівного оброблення насіння фізичними чи біологічними чинниками, строку висаджування і віку розсади у відкритому ґрунті, впливу мульчуючих матеріалів, оптимальних схем розміщення розсади фізалісу клейкоплодого на загальну врожайність і товарність плодів. У Лісостепу Правобережному України високу врожайність забезпечував сорт Ліхтарик – 28,1 т/га, де умовно чистий прибуток становив 18,4 тис грн, а також сорти Ананасовий та Корольок з показником 30,6–32,0 т/га і умовно чистим прибутком 20,9–25,2 тис грн, та Кбе – 2,1–3,3. Збільшення врожайності плодів встановлено від застосування магнітного поля, напруженістю 50 Е впродовж 12 год та біопрепарату Байкал ЕМ-1, дозою 1,0 л/т за передпосівного оброблення насіння, де загальна врожайність збільшувалась до 31,2–33,0 т/га. Рівень рентабельності за використання магнітного поля по сорту Ліхтарик становив 41,7 %, а Кбе – 1,2. Фізаліс клейкоплодий здатний формувати ранню високу врожайність плодів за висаджування розсади у ІІІ декаді квітня чи І декаді травня із віком розсади 60 діб під тимчасові тунельні укриття. Величина врожаю збільшувалась до 31,9–33,4 т/га. За вказаного терміну висаджування розсади умовно чистий прибуток складав 23,4–26,5 тис грн, та Кбе 1,2–2,4, а висаджування розсади у ІІІ декаді травня із віком розсади 60 діб без застосування плівкових тунельних укрить забезпечувало в отриманні врожаю на рівні до 31,3–31,9 т/га та умовно чистого прибутку 20,5–23,8 тис грн. За використання агроволокна білого кольору або поліетиленової плівки чорного кольору врожайність плодів збільшувалась до 32,7–33,2 т/га, рівень рентабельності складав 45,5–45,8 %, а Кбе – 1,3–2,4. Застосування схеми розміщення розсади 70х70 см сприяла збільшенню врожайності плодів до 33,8–34,0 т/га. Умовно чистий прибуток становив 26,3–28,4 тис грн, а Кбе – 1,3–2,4. Ключові слова: фізаліс клейкоплодий, сортовивчення, передпосівне оброблення насіння, строк висаджування, вік розсади, мульчуючі матеріали, схема розміщення.

Файли

Схожі дисертації