Ставнюк О. В. Діяльність М. І. Петрова в наукових структурах Київської духовної академії

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100139

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

На основі аналізу джерел та історіографії з’ясовано роль, яку відіграли виховні, навчальні і наукові структури у світоглядному та професійному становленні М. І. Петрова на різних етапах його творчої біографії. Встановлено, що повною мірою науковий потенціал М. І. Петрова розкрився в його діяльності щодо започаткування і організації роботи Церковно-археологічного (з 1901 р. – Церковно-історичного та археологічного) товариства і Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії. Дослідження ролі М. І. Петрова у зібранні головних колекцій Музею дозволило визначити її як надзвичайну. Із наявних документів можна зробити висновок, що протягом всього першого періоду діяльності товариства і Музею (до прийняття Статуту 1881 р.) процес комплектації фондами та їх опрацювання знаходився під постійним контролем М. І. Петрова, і в подальшому цей контроль тільки посилювався.

Файли

Схожі дисертації