Житкова О. О. Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919-1930-й роки)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100141

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У дисертації проаналізовано основні напрями діяльності Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) у м. Києві крізь призму функціонування парафій УАПЦ та взаємовідносин з органами радянської влади впродовж 1919 – 1930-го рр. Розкрито передумови створення УАПЦ, досліджено специфіку становлення, організаційної розбудови, діяльності та ліквідації вищих церковних інституцій УАПЦ у м. Києві. Висвітлено діяльність УАПЦ із підготовки священнослужителів і церковнослужителів у м. Києві. Проаналізовано роль київських автокефальних парафій та їх членів у реформуванні внутрішньоцерковного життя та розкрито напрями їх діяльності. Досліджено основні методи реалізації релігійної політики органами партійно-державної влади щодо УАПЦ у м. Києві. Розкрито застосування радянською владою економічних та адміністративних засобів впливу на діяльність парафій УАПЦ у м. Києві. Висвітлено основні засади антирелігійної агітації та пропаганди органів партійно-державної влади, спрямованих на дискредитацію діяльності УАПЦ у м. Києві, підтримка владою розколу всередині УАПЦ та проведення репресій проти церковних діячів і вірян автокефальних парафій м. Києва.

Файли

Схожі дисертації