Блакитний М. М. Церковне та соціокультурне життя Північного Лівобережжя України за матеріалами періодичних видань Чернігівської єпархії (1861–1918).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100145

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 79.053.01

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2019. У дисертації на підставі комплексу писемних і зображальних джерел, значну частину яких уперше запроваджено до наукового обігу, з’ясовано основні етапи розвитку періодичних видань Чернігівської єпархії, авторський склад часописів і газет, тематику й інформаційний потенціал публікацій, схарактеризовано чинники, які впливали на розвиток церковної періодики регіону. Важливе значення для становлення і розвитку єпархіальних видань на Чернігівщині мала особиста зацікавленість і підтримка цього процесу з боку впливових архієреїв Філарета (Гумілевського), Сергія (Соколова), Антонія (Соколова), Василя (Богоявленського). Активну участь у виданні часописів брали викладачі духовних навчальних закладів регіону – Чернігівського духовного училища, Чернігівського жіночого єпархіального училища й передусім Чернігівської духовної семінарії. На підставі публікацій на сторінках періодичних видань Чернігівської єпархії в роботі висвітлено процеси, які відбувалися у церковному та соціокультурному житті регіону. Важливе значення мають біографічні публікації, представлені ювілейними матеріалами та некрологами. Періодичні видання, відображали на своїх сторінках нові тенденції у суспільному житті, інформує читачів про діяльність Центральної Ради, уряду гетьмана П. Скоропадського, проблему автокефалії, українізацію церковного життя. Визначено внесок церковних видань у вивчення та популяризацію історії Чернігівщини. Періодичні видання стали вагомим чинником розвитку історичного краєзнавства, оскільки на їхніх шпальтах були оприлюднені численні розвідки і студії, а також цілий комплекс документів та матеріалів з історії регіону. Церковні видання стимулювали розвиток краєзнавчих, етнографічних та археологічних досліджень на Чернігівщині, спонукали священиків до пошукової роботи в галузі українознавства. Ключові слова: Чернігівська єпархія, періодичні видання, церковне та соціокультурне життя, краєзнавство.

Файли

Схожі дисертації