Годний С. П. Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100182

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.02 - Політичні інститути та процеси

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.236.01

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Анотація

Проаналізовано феномен політичного лобіювання як чинник демократизації, висвітлено його особливості в контексті розвитку політичної культури і свідомості українського суспільства. Показано, що лобізм як уособлення позитивних і негативних ознак виступає важливим елементом життєдіяльності суспільства: впливає на управлінські рішення, надає діяльності органів державної влади й управління необхідної динаміки та гнучкості; постає інструментом самоорганізації громадянського суспільства, забезпечує суспільну підтримку того чи іншого законопроекту або опонування йому, справляє безпосередній вплив на політику; як специфічна форма прояву політичного плюралізму створює можливості для забезпечення інтересів меншості; сприяє реалізації вимог принципу свободи стосовно діяльності громадських організацій, політичних партій, недержавних структур-асоціацій, окремих груп населення тощо; спрямовує цілеспрямовану діяльність суспільства, стимулює інноваційні зміни, спонукає до конкретних дій; сприяє розширенню інформаційної й організаційної бази рішень; постає інструментом взаємодії представницької та виконавчої гілок влади; є засобом досягнення компромісів й укладання угод, що сприяє знаходженню рівноваги між політичними силами.

Файли

Схожі дисертації