Жидков В. Л. Кримінально-процесуальна діяльність детектива Національного антикорупційного бюро України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100193

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.05

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України. Висвітлено історичні тенденції становлення та розвитку інституту детектива у кримінальному процесуальному законодавстві України. Визначено сутність і зміст повноважень детектива Національного антикорупційного бюро України, як сторони обвинувачення у кримінальному провадженні. Розкрито зміст та межі процесуальної самостійності детектива Національного антикорупційного бюро України. Висвітлено наукові підходи до особливостей використання спеціальних знань спеціаліста й експерта під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Досліджено процес взаємодії детектива з іншими правоохоронними органами під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Розроблено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК України стосовно удосконалення регламентації діяльності детектива у кримінальному провадженні.

Файли

Схожі дисертації