Сукова Т. О. Підвищення ефективності важкого обладнання на основі визначення його раціональних технічних та конструктивних параметрів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100196

Здобувач

Спеціальність

  • 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 12.105.02

Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація

У дисертаційній роботі визначена, науково обґрунтована і вирішена проблема підвищення ефективності важкого обладнання на основі визначення його раціональних технічних і конструктивних параметрів. Розроблено наукове забезпечення технологічного проектування важких верстатів з ЧПК і вибору обладнання з типажу верстатів, що існують, для певних виробничих умов підприємств важкого машинобудування. Розроблено математичні моделі, які дозволили встановити функціональні залежності між складністю деталей, що підлягають обробленню, функціями верстату та функціональними блоками, що їх реалізують. Запропоновано залежності для визначення уніфікованого складу функціональних блоків для побудови всієї гами важких верстатів на єдиній елементної основі, що містить методики кодування, класифікації групування деталей, відбір груп деталей за конструктивно-технологічною складністю для виготовлення на верстатах з ЧПК, ранжирування і вибору верстатів з ЧПК з типажу верстатів, що існує, для певних виробничих умов споживачів, результати статистичного аналізу банку даних про важкі деталі, групи деталей їх комплексні деталі-представники, для оброблення яких доцільно створення нового спеціалізованого металорізального верстату з ЧПК, економічно обґрунтовані структури технологічних операцій оброблення комплексних деталей-представників на важких верстатах з ЧПК.

Файли

Схожі дисертації

0422U100196

Чумак Анатолій Олександрович

Підвищення стійкості інструментів з надтвердих композитів кубічного нітриду бору групи BL при фінішній лезовій обробці загартованих сталей

0421U104076

Студенець Сергій Федорович

Підвищення експлуатаційних характеристик різальних протяжок з швидкорізальних сталей для обробки чавунних деталей модифікуванням поверхневого шару безводневим іонним азотуванням

0421U103727

Донченко Євгеній Іванович

Підвищення ефективності фрезерування на основі розробки та дослідження автоматизованої системи діагностики фрез

0421U103674

Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна

Підвищення ефективності механічного оброблення загартованих великомодульних шевронних коліс при швидкісному зубофрезеруванні

0521U101862

Чумаченко Тетяна Валеріївна

Управління процесом шліфування шляхом регулювання температури різання