Олевич Ю. В. Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100208

Здобувач

Спеціальність

  • 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.17

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена питанням розроблення теоретичних основ одержання надшвидкотверднучих портландцементних композицій шляхом системного поєднання полікарбоксилатних суперпластифікаторів та інноваційного прискорювача тверднення на основі синтетичних наночастинок гідросилікатів. Комплексний наномодифікатор зумовлює реалізацію високого водоредукуючого ефекту зі зменшенням відстані між частинками, пришвидшення гідратаційних процесів з прискоренням внутрішнього тепловиділення та утворенням гідросилікатного гелю з більш однорідним розподілом гідратів в обмеженому міжзерновому просторі. Встановлено вплив комплексного наномодифікатора на фізико-хімічні особливості процесів гідратації і тверднення наномодифікованих портландцементних композицій, які завдяки направленому формуванню мікроструктури цементуючої матриці в ранній період гідратації дозволяють вирішувати проблему одержання швидкотверднучих бетонів з покращеними експлуатаційними властивостями. Показано, що бетони на основі надшвидкотверднучих портландцементних композицій досягають передаточної міцності при низькотемпературних режимах теплової обробки, що забезпечує розвиток низькоенергетичних технологій збірного бетону. Запроектовано склади високоміцних бетонів на основі наномодифікованих надшвидкотверднучих портландцементних композицій для низькотемпературних режимів теплової обробки, досліджено будівельно-технічні властивості, здійснено промислову апробацію та розраховано техніко-економічну ефективність їх використання

Файли

Схожі дисертації