Малашевська О. А. Еколого-економічні основи впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100215

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.004.20

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

У дисертації обґрунтовано необхідність розроблення методики перерозподілу земельних ділянок на основі поєднання евристичного та оптимізаційного підходів. Проаналізовано основні підходи до консолідації земель у країнах Європи відповідно до класифікації FАО за цілями, тривалістю, необхідними умовами реалізації та результатами. Розроблено оптимізаційну модель перерозподілу земельних ділянок з метою впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в Україні на основі вдосконалення підходів до обміну земельних ділянок. Запропоновано систему факторів рівноцінного обміну земельних ділянок при впорядкуванні існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, які, на відміну від існуючих, враховують просторово-технологічні характеристики та характеристики місця розташування. Розроблено алгоритм перерозподілу земельних ділянок при впорядкуванні існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань. Запропоновано встановлювати вимоги до рівноцінності земельних ділянок відповідно до запропонованих факторів як альтернативу багатофакторним моделям перерозподілу та встановленню допустимого діапазону втрати вартості земельної ділянки у результаті перерозподілу. Запропоновано методику визначення площі рівноцінних земельних ділянок методом послідовних ітерацій. Обґрунтовано економічну ефективність впорядкування землекористування на території Київської області за запропонованою методикою.

Файли

Схожі дисертації