Кашуб'як І. О. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи у процесі навчання математики

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100227

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 73.053.02

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

Робота є теоретико-експериментальним дослідженням психологопедагогічних, науково-методичних засад розвитку критичного мислення учнів початкової школи у процесі навчання математики. У дисертації розглянуто критичне мислення як філософсько-психологічну категорію, висвітлено поняття «критичне мислення» у педагогічній та методичній літературі, проаналізовано значення методики розвитку критичного мислення у сучасному освітньому просторі, зокрема у контексті Нової української школи, витлумачено зміст поняття «критичне мислення». Автором розроблено модель організації навчання математики в початковій школі, зорієнтованого на розвиток критичного мислення учнів. У дисертації запропоновано аргументовану й перевірену в школах різних регіонів України методику розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі навчання математики, а також визначено педагогічні умови розвитку критичного мислення учнів початкової школи у процесі навчання математики. В експериментально-дослідницькій частині роботи описано специфіку впровадження системи завдань на розвиток критичного мислення молодших школярів у процесі навчання математики, простежено вплив методів, прийомів і засобів навчання на активізацію мислительної діяльності учнів, на розвиток ознак критичності мислення та рівень розвитку критичного мислення учнів початкової школи у процесі навчання математики.

Файли

Схожі дисертації