Винник А. О. Спеціальна конфіскація майна як інший захід кримінально-правового характеру за кримінальним правом України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100240

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

28-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 35.725.02

Львівський державний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено кримінально-правовій характеристиці спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового характеру за кримінальним правом України. Розкрито стан дослідження спеціальної конфіскації у доктрині кримінального права та проаналізовано її правову регламентацію у Кримінальному кодексі України. Висвітлено соціальну обумовленість спеціальної конфіскації. Зокрема з’ясовано, що поява досліджуваного інституту обумовлена не історичними чинниками, а скоріше вимогами сучасної дійсності та прагненням України до входження у ЄС. Визначено правову природу спеціальної конфіскації та її місце в системі кримінально-правових норм. Розглянуто підстави та умови застосування спеціальної конфіскації та констатовано, що подібне розширення меж її застосування є необґрунтованим, а перелік діянь, які визначені умовою призначення спеціальної конфіскації потребує змін. З’ясовано мету спеціальної конфіскації, яку, як одну із її сутнісних ознак, запропоновано закріпити на законодавчому рівні. Наведено авторське визначення поняття спеціальної конфіскації та обґрунтовано необхідність виключення конфіскації майна зі системи покарань України. Запропоновано внести зміни та доповнення до КК України, спрямовані на вирішення виявлених проблемних питань.

Файли

Схожі дисертації