Кисельов А. В. Державне регулювання інноваційним розвитком ринку банківських послуг України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100245

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню загальних аспектів удосконалення державного регулювання інноваційним розвитком ринку банківських послуг в Україні. В роботі визначено загальні аспекти державного регулювання банківською системою та ринком банківських послуг, досліджено державне регулювання інноваційним розвитком в Україні та зроблені висновки щодо використання зарубіжного досвіду державного регулювання інноваційним розвитком та функціонуванням ринку банківських послуг в національних умовах. Досліджено сучасний стан та місце ринку банківських послуг в структурі національної економіки та на основі діагностики інноваційного розвитку банківської системи України визначено вплив інноваційного розвитку ринку банківських послуг на національну економіку. Розроблено науково-методичні підходи до удосконалення механізму державного регулювання інноваційним розвитком ринку банківських послуг та комплексну концепцію державного регулювання інноваційним розвитком ринку банківських послуг України.

Файли

Схожі дисертації