Капустін С. В. Суспільний та освітній дискурс світогляду молоді в суспільстві стрімких змін

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100246

Здобувач

Спеціальність

  • 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 27.053.05

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Анотація

Сучасне суспільство постає як динамічна система, в якій домінують тенденції швидкоплинності та потужні трансформації. Молодій людині важко сформувати особистісне світобачення в такій ситуації. Феноменологічна сфера молоді постійно піддається потужному зовнішньому тиску з боку інформаційно-цивілізаційного простору. В таких обставинах освіта має брати на себе відповідальність щодо формування у молоді відповідного типу світогляду. Для цього в навчанні і вихованні мають застосовуватися інноваційно-гуманістичні технології. Дисертаційне дослідження присвячено вивченню взаємозв’язку між ключовими ознаками глобального суспільства швидких змін, українського трансформаційного соціуму та специфікою формування дискурсу світоглядно-ціннісних орієнтацій сучасної української молоді. У роботі вперше для вітчизняної філософської літератури комплексно поєднуються такі теоретичні проблеми як перебування людини в соціумі швидких змін, її компетентнісна підготовка до таких реалій, а також потенціал освітньої системи щодо формування адекватного адаптаційного світоглядного дискурсу. Вдалося системно вивчити та проаналізувати ключові чинники і фактори, що сприяють чи, навпаки, перешкоджають сучасній молодій людині набути відповідних світоглядно-дискурсивних компетенцій для самоідентифікації та самореалізації в соціумі швидких змін.

Файли

Схожі дисертації