Матвєєва О. В. Концептуальний вимір глобалізму в умовах трансформації міжнародної системи

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100255

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.29

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

В дисертаційному досліджені структуровано, комплексно і всебічно проаналізовано критичні концепції глобалізації як провідного процесу трансформації міжнародної системи і чинника транснаціоналізації світового політичного процесу, представлена багаторівнева структура сучасної міжнародної системи, що трансформується в умовах збільшення транснаціональних акторів; визначено ступень транснаціоналізації світового політичного процесу та з’ясовано місце нових акторів, які функціонують поза межами кордонів національних держав і відіграють важливе значення в міжнародно-політичних трансформаціях сучасності; доведено, що в умовах розмивання меж відповідальності міжнародних акторів в таких важливих сферах світового розвитку, як міжнародна безпека, екологія, світова економіка, міграція тощо, вирішення глобальних проблем сучасності залежить від ефективної взаємодії державних і недержавних акторів; обґрунтована трансформаційна роль транснаціональних акторів в міжнародній системі, яка в першу чергу проявляється в посиленні впливу їх політичної складової; розвинуто розуміння спільного і відмінного в категоріях «глобалізм» і «мондіалізм»; визначено місце України у глобалізаційних процесах в умовах трансформації сучасної міжнародної системи з використанням найсучасніших методологій і методів міжнародно-політичної науки.

Файли

Схожі дисертації