Стрельцова Н. М. Публічне адміністрування у сфері інформаційних послуг Міністерства внутрішніх справ України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100257

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.503.01

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України у сфері надання інформаційних послуг. Визначено й обґрунтовано роль Міністерства внутрішніх справ України у сфері інформаційних послуг. Виокремлено особливості співвідношення інформаційних послуг та інформаційної безпеки. Окреслено механізм правового регулювання та надано характеристику Міністерства внутрішніх справ як суб’єкта публічного адміністрування у сфері надання інформаційних послуг в Україні. Проведено класифікацію інформаційних послуг та розкрито інструментарій публічного адміністрування у сфері надання інформаційних послуг Міністерством внутрішніх справ України. На основі узагальнення зарубіжного досвіду запропоновано напрями удосконалення громадського контролю та механізму правового регулювання надання інформаційних послуг Міністерством внутрішніх справ України.

Файли

Схожі дисертації