Цинка А. О. Удосконалення методу розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливу мостових переходів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100015

Здобувач

Спеціальність

  • 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.059.02

Національний транспортний університет

Анотація

У дисертаційні роботі представлено нове вирішення актуального питання щодо методу прогнозування загального та максимального розмивів на заплавах в зоні впливу мостових переходів. Запропоновані математичні моделі ґрунтуються на рівняннях розподілу швидкісної структури та глибини заплавного потоку в наближенні до двовимірних залежностей з урахуванням силових факторів. Силові фактори обумовлюють опір при обтіканні рослинності, опір розмиву дрібнозернистих ґрунтів та опір при обтіканні мостових опор. Для отримання однозначного розв’язку розглядуваної задачі до представленої замкнутих систем вихідних рівнянь додані граничні та початкові умови. Ці умови дозволяють визначити зону впливу мостового переходу на різних етапах проходження розрахункового паводку. За скінченно-різницевими аналогами рівнянь переносу розраховано розподіл швидкостей та глибин для заплавних ділянок підмостового русла рівнинної річки Сіверський Донець.

Файли

Схожі дисертації