Лепех Л. Л. Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100018

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

28-11-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.19

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У дисертації комплексно на загальнотеоретичному та прикладному рівнях проаналізовано юридичну природу ефективності механізму правового регулювання; схарактеризовано співвідношення соціальної та юридичної ефективності механізму правового регулювання. Визначено методологічні засади дослідження ефективності механізму правового регулювання; досліджено цінність права як його соціально-юридичну характеристику; узагальнено наукові підходи щодо розуміння сутності правового регулювання; розкрито зміст та структуру механізму правового регулювання; з’ясовано природу ефективності механізму правового регулювання; виокремлено та проаналізовано умови ефективності механізму правового регулювання; здійснено видову характеристику ефективності механізму правового регулювання; визначено особливості дослідження соціальної та юридичної ефективності механізму правового регулювання; висвітлено параметри оцінювання соціальної та юридичної ефективності механізму правового регулювання; розкрито взаємозв’язок соціальної та юридичної ефективності механізму правового регулювання; з’ясовано роль правового моніторингу в узгодженні соціальної та юридичної ефективності механізму правового регулювання, а також окреслено перспективи подальшого дослідження проблеми

Файли

Схожі дисертації