Дуб М. М. Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100027

Здобувач

Спеціальність

  • 24.00.03 - Фізична реабілітація

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.829.02

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація

У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено комплексну програму фізичної реабілітації студенток з абдомінальним та глютеофеморальним типами ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому, особливостями якої стало застосування комплексного підходу у поєднанні засобів кінезіотерапії (на основі засобів оздоровчого фітнесу), SPA-процедур, корекції харчової поведінки, мотиваційного навчання у поєднанні з психокорекційними вправами, використання мультимедіа інформаційно-методичної програми "MS", ведення електронного щоденника здоров’я. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації студенток з ожирінням проявилася у зменшенні маси тіла, зниженні ризику розвитку метаболічного синдрому; покращенні показників фізичного та психоемоційного станів, рухової дієздатності; збільшенні обсягу рухової активності, підвищенні якості життя; поліпшенні показників ліпідного та вуглеводного обміну, формуванні мотивації та стійкого інтересу до самостійних занять руховою активністю

Файли

Схожі дисертації