Стадницька О. В. Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100035

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 36.814.02

Львівський національний аграрний університет

Анотація

У дисертаційній роботі з’ясовано сутність ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель. Обґрунтовано концептуальні засади організаційно-економічного забезпечення такого використання. Систематизовано методичні підходи до оцінки ефективності використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель. Проведено оцінку стану та особливостей використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель у Львівської області. Досліджено особливості вітчизняного і зарубіжного досвіду використання таких земель. Запропоновано підхід до вибору оптимального напряму використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель з урахуванням регіональних соціально-економічних та екологічних особливостей. Визначено особливості здійснення планування ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель у складі комплексного планування просторового розвитку територій на місцевому рівні. Проведено оцінку комерційної та суспільної ефективності впровадження альтернативних видів діяльності на деградованих і малопродуктивних орних землях.

Файли

Схожі дисертації