Струкова О. В. Соціально-психологічні особливості мотиваційної сфери жінок у бізнесі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100040

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

26-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 29.051.11

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Анотація

Об’єкт: особливості мотивації жінок у бізнесі; мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити соціально-психологічні особливості мотиваційної сфери жінок у бізнесі й виявити специфіку її реалізації; методи: аналіз, експеримент; новизна: розкрито соціально-психологічні особливості мотиваційної сфери жінок у бізнесі та проведено диференціацію складових компонентів мотиваційної сфери жінок і чоловіків, які займаються бізнесом; визначено специфіку самоставлення жінок, які займаються бізнесом, як внутрішнього ядра мотиваційної сфери; розкрито основні відмінності у мотивації досягнень, соціальної креативності, онтогенетичної рефлексії та індексу якості життя жінок, які займаються бізнесом; виявлено роль бар’єрності та реалізованості соціально-особистісних цінностей у побудові мотиваційної сфери жінок у бізнесі та виявлено специфіку реалізації мотиваційної сфери жінок у бізнесі; результати дослідження: розроблені методичні рекомендації з вдосконалення мотиваційної сфери жінок у бізнесі; галузь: психологія.

Файли

Схожі дисертації