Чугаєвська А. В. Процесуальний порядок звільнення від відбування покарання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100045

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.05

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Робота присвячена розробленню теоретичних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесуального порядку застосування звільнення від відбування покарання. У дисертації досліджено інститут звільнення від відбування покарання та його місце в системі кримінально-правових заходів, визначено та проаналізовано основні етапи становлення інституту звільнення від відбування покарання, види звільнення від відбування покарання, підстави його застосування, окреслено стадії (етапи) процесуальної процедури звільнення від відбування покарання та процесуальний порядок за кожним з видів звільнення від відбування покарання. На підставі аналізу наукових джерел і нормативно-правових актів досліджено процесуальний порядок і встановлено проблемні аспекти застосування умовних й абсолютних (безумовних) підстав звільнення від відбування покарання; надано загальну характеристику процесуального порядку звільнення від відбування покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування, визначено складнощі, пов’язані із застосуванням змішаних видів звільнення від відбування покарання. Сформульовано пропозиції з удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України шляхом внесення змін і доповнень до чинного КПК України щодо порядку й підстав застосування звільнення від відбування покарання.

Файли

Схожі дисертації