Сидоренко О. Л. Розвиток недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100046

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 55.053.01

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Анотація

Дисертація є цілісним історико-педагогічним дослідженням проблеми розвитку недержавної вищої школи України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Схарактеризовано історіографію та джерельну базу обраної проблеми. Окреслено чинники та здійснено періодизацію розвитку недержавної вищої школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття. Визначено суб’єктів і напрями реалізації громадської та приватної ініціативи у структурно-організаційній розбудові недержавної вищої школи України в досліджуваний період. Виявлено змістово-процесуальні й кадрові особливості розвитку недержавної вищої школи України в кінці XIX – на початку ХХ століття. Розкрито особливості розвитку недержавної вищої школи в сучасних умовах та актуалізовано можливості використання виявленого позитивного досвіду.

Файли

Схожі дисертації