Копей І. Б. Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання штангових свердловинних насосних установок

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100047

Здобувач

Спеціальність

  • 05.05.12 - Машини нафтової та газової промисловості

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 20.052.04

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

На основі зібраних статистичних даних по відмовах свердловинного обладнання проведено аналіз надійності свердловинних насосів, колон насосних штанг та насосно-компресорних труб. Отримані рівняння регресії, які дозволяють визначити ймовірність безвідмовної роботи свердловинного обладнання. Розглянуто області застосування насосних штанг з полімерно-композиційних матеріалів, технологія їх виготовлення, порівняльні характеристики зі сталевими, переваги та недоліки застосування. Розроблено математичну модель з’єднання сталевої головки з полімерним композиційним тілом насосної штанги. Досліджено насосні штанги з ПКМ на статичну міцність, на витривалість, на зношування. Розроблений якісно новий програмний комплекс діагностування свердловин, що експлуатуються ШСНУ. Запропоновано аналітичний і графічний метод визначення оптимального міжремонтного періоду, який оснований на мінімізації питомих витрат на відновлення працездатного стану ШСНУ у випадку її відмови, що дозволить розробляти раціональні план-графіки ремонту обладнання. Для прогнозування ресурсу роботи насосних штанг запропоновано застосування теорії ланцюгів Маркова.

Файли

Схожі дисертації