Шишко Н. С. Соціальні інтернет-практики як чинник психологічного благополуччя старшокласників

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100048

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.457.01

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація

Дисертація присвячена вивченню впливу окремих компонентів соціальних інтернет-практик на загальний рівень психологічного благополуччя старшокласників та його складові. Верифіковано трьох векторну модель психологічного благополуччя старшокласників, розроблено та стандартизовано на вибірці українських старшокласників методику його експрес-оцінки.. Представлено узагальнену емпіричну модель впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників. Визначено особливості психологічного благополуччя активних та неактивних користувачів різноманітних соціальних інтернет-практик та особливості впливу окремих соціальних інтернет-практик та цілей користування Інтернетом на психологічне благополуччя старшокласників. Охарактеризовано особливості суб’єктивної оцінки, ситуативної та цільової саморегуляції соціальних інтернет-практик старшокласників з різним рівнем психологічного благополуччя. Запропоновано загальні рекомендації щодо використання соціальних інтернет-практик для зміцнення психологічного благополуччя старшокласників. Визначено групи ризику серед учнів старших класів за параметром здійснення ними цільової саморегуляції практик, запропоновано шляхи профілактичної та корекційної роботи з ними.

Файли

Схожі дисертації