Опанасенко Л. А. Психологічна структура навчального цілепокладання у старшокласників

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100050

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.453.02

Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню особливостей психологічної структури навчального цілепокладання у старшокласників. Здійснено теоретико-методологічне вивчення феномена навчального цілепокладання. Встановлено, що навчальне цілепокладання – це здатність особистості до усвідомленого визначення власних цілей навчання, їх узгодження з іншими особистісно-значимими цілями та оцінки досягнутого і бажаного результату навчання. З’ясовано, що у старшокласників навчальне цілепокладання постає як процес визначення освітніх перспектив. Побудовано структурно-функціональну модель навчального цілепокладання у старшокласників, яку складають: типи навчальних цілей (пізнавальні, пізнавально-прагматичні, соціально-прагматичні, формально-навчальні) та блоки психологічної компетентності (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, рефлексивний, регулятивний). Домінування типу навчальних цілей визначає тип навчального цілепокладання, а розвиток блоків психологічної компетентності – рівень його сформованості. Емпіри

Файли

Схожі дисертації