Заремба Н. І. Соціально-фармацевтичне обґрунтування моделі лікової політики для молоді.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100053

Здобувач

Спеціальність

  • 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 35.600.02

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотація

Об’єкт – організація надання фармацевтичної опіки молоді при виборі лікарських засобів; мета – розробити та науково обґрунтувати модель лікової політики для молоді в охороні здоров’я України; методи – системного підходу та аналізу, бібліосемантичний, контент-аналізу, соціологічний, клініко-фармацевтичний, медико-статистичний, структурно-логічного аналізу, концептуального моделювання, експертної оцінки; результати – у результаті проведеного дослідження встановлено, що серед негативних чинників, які найбільше впливали на здоров’я студентів, на їх думку були порушення режиму харчування, стресові ситуації та психоемоційна напруга, тоді як «Зловживання ліками» за сумою середніх балів було лише на 13 місці серед усіх чинників, що свідчить про повне неусвідомлення та недооцінку небезпеки зловживання ліками опитуваною молоддю. Результати оцінки поведінки студентської молоді щодо ліків та медикаментозного самолікування показали, що у всіх здобувачів аналізованих закладів освіти встановлено в середньому як мінімум одноразове в рік неконтрольоване приймання лікарських засобів, що підтверджує наявність проблеми безвідповідального самолікування у середовищі зокрема майбутніх лікарів. З’ясовано перелік ліків, які респонденти приймали впродовж останнього місяця у форматі самолікування, з яких найчастіше застосовувались ненаркотичні анальгетики, вітаміни та спазмолітичні засоби. Створений клініко-фармацевтичний додаток «Тест сумісності лікарських засобів» на базі операційної системи Android для мобільних пристроїв є важливим інноваційним методом впливу на поведінку студентів щодо ліків, ймовірно дозволить оперативно дізнатись про сумісність лікарських засобів, й тим самим попередити виникнення ускладнень. Розроблена та впроваджена модель оптимізації лікової політики молоді «Програма лікової політики для молоді в охороні здоров’я України» має передбачене функціонально-організаційне удосконалення та міждисциплінарний підхід із комплаєнсом медиків, фармацевтів та викладачів, її впровадження має привести до зниження рівня безвідповідального самолікування, чим попередити ризик ускладнень фармакотерапії; впроваджено – матеріали наукового дослідження впроваджені та використовуються: у практичній роботі закладів охорони здоров’я – комунальне некомерційне підприємство (КНП) «І-ша міська клінічна лікарня імені Князя Лева»; КНП «Старосамбірський Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)»; КНП «Рожищенський ЦПМСД»; КНП «Рахівський ЦПМСД»; у практичній роботі аптечних закладів – навчально-виробнича аптека ЛНМУ імені Данила Галицького; КП ЛОР «Аптека №1»; аптечний заклад (АЗ) ФОП Макух Х. І.; АЗ ФОП Мельник М. Б.; галузь – фармація.

Файли

Схожі дисертації