Пономаренко М. М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100054

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.11 - Міжнародне право

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.10

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена комплексному аналізу вирішення парадигми правового регулювання електронних державних закупівель у ЄС та впровадження зазначених практик в Україні, надання науково обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства в цій сфері. Розкрито теоретико-правовий аспект міжнародно-правового регулювання державних закупівель. Проаналізовано джерела та механізм їх міжнародно-правового регулювання. Проведена компаративістська характеристика досвіду ЄС у забезпеченні функціонування системи державних закупівель. Визначено стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері державних закупівель та динаміку гармонізації електронних державних закупівель.

Файли

Схожі дисертації