Тішин О. В. Німецьке окупаційне цивільне управління на Півдні України (1941–1943 рр.): адміністративно-політичний та соціально- економічний аспекти

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100056

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

30-10-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.01

Запорізький національний університет

Анотація

Об’єктом дослідження є нацистський «новий порядок» на українських землях. Предмет дослідження – адміністративно-політичні та соціально-економічні аспекти німецького окупаційного цивільного управління на Півдні України в 1941–1943 рр. Мета дослідження полягає у визначенні адміністративно-політичних та соціально-економічних особливостей «нового порядку» на території Півдня України під німецьким окупаційним цивільним управлінням у 1941–1943 рр. Результати дослідження: у дисертації на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз адміністративно-політичних та соціально-економічних особливостей німецького окупаційного цивільного управління на території Півдня України в 1941–1943 рр. Охарактеризовано фактори формування образу Півдня України в експансіоністських планах Третього рейху. Визначено статус та проаналізовано особливості адміністративно-територіального устрою південноукраїнських земель під німецьким окупаційним цивільним управлінням. Досліджено нацистську управлінську організацію влади на Півдні України. Проведений аналіз аграрної та промислової політики німецької окупаційної адміністрації в межах Півдня України. Охарактеризовано динаміку змін у ставленні місцевого населення до нацистської соціально-економічної політики. Сфера використання: у подальшому вивченні як нацистського окупаційного режиму в Україні, так і «нового порядку» у Європі, підготовці лекцій та спецкурсів з історії Другої світової війни на українських землях.

Файли

Схожі дисертації