Маковишин В. І. Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок на основі LAST та телуриду олова.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100070

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 20.051.06

Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Анотація

На основі масиву експериментальних даних і проведених теоретичних розрахунків зроблено аналіз морфології поверхні, впливу технології одержання тонких плівок на товщинні залежності термоелектричних параметрів на основі LAST та SnTe. Дослідженно як впливає дифузне і дзеркальне розсіювання на міжфазних межах. На основі експерементальних даних залежності питомої електропровідності від товщини встановлено, що у плівках на зі слюдяних підкладках реалізується дифузно-дзеркальний механізм розсіяння носіїв струму, а у плівках на підкладках з ситалу механізм розсіяння носіїв струму повністю дифузний. А також, одержані зразки мають достатньо високі значення коефіцієнта Зеєбека, через невисоку питому електропровідність. Також слід звернути увагу на товщинну залежність термоелектричної потужності, яка демонструє чіткій максимум при товщині близько 320-400 нм. Зростання термоелектричної добротності пов’язано з покращенням структурної досконалості плівок, що призводить до зменшення впливу розсіювання на межах зерен, і значного підвищення питомої електропровідності. Встановлено залежність термоелектричних параметрів: провідності, рухливості носіїв струму та питомої термоелектричної потужності від технологічних факторів отримання: температури та товщини плівок складів різних складів. Показано, високі значення термоелектричних параметрів досліджуваних парофазних конденсатів станум телуриду порівняно із масивними зразками. Останнє робить їх перспективним у термоелектричних мікромодулях для створення р-віток.

Файли

Схожі дисертації