Слива Л. В. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100074

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.05

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У дисертаційному дослідженні на основі теоретичного доробку та нормативних положень визначено поняття консультативної роботи адвоката, його правову природу та сформовано понятійно-категоріальний апарат. Окрему увагу приділено розмежуванню консультативної роботи із суміжними поняттями. Також здійснено аналіз методології здійснення адвокатської консультативної роботи та об’єднано в групи методи, властиві консультативній роботі адвоката. Наголошено, що їх використання сприяє реалізації мети консультування. Розглянуто тактики та стратегії консультативної роботи адвоката та запропоновано їх авторські визначення. Проаналізовано стратегію та тактику консультативної роботи адвоката, набули подальшого розвитку вже розроблені доктринальні позиції. Окрему увагу приділено особливостям здійснення консультативної роботи адвоката в процесі позасудового та судового врегулювання правового конфлікту. Досліджено особливості здійснення консультативної роботи адвоката у спорах, що виникають із оскарження права на доступ до публічної інформації та оскарження рішень органів публічної влади.

Файли

Схожі дисертації