Базарник М. В. Правові засади розвитку професійної правосвідомості судді у світлі євроінтеграційних процесів в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0423U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура

23-12-2022

Спеціалізована вчена рада

Д 35.140.02

Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права"

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням правових засад розвитку професійної правосвідомості судді у світлі євро інтеграційних процесів в Україні. Автор дослідив теоретико-методологічний фундамент розвитку професійної правосвідомості судді, здійснив аналіз ролі євроінтеграційних процесів у формуванні і розвитку правосвідомості судді та обґрунтував рекомендації щодо удосконалення правових засад формування, вдосконалення та моніторингу професійної правосвідомості судді. Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання обґрунтування правових засад розвитку професійної правосвідомості судді у світлі євроінтеграційних процесів в Україні. Сформовано комплекс рекомендацій щодо змін та доповнень до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя» та доцільність утворення Служби інформаційно-аналітичного забезпечення у складі Секретаріату ВККС України.

Файли

Схожі дисертації