Мозгова А. А. Адміністративно-правова охорона прав і свобод громадян в умовах євроінтеграції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100082

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.03

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації розкрито сутність, зміст, перелік прав і свобод людини та громадянина, передбачених положеннями основоположних міжнародно-правових актів і Конституції України, а також встановлено їхню роль та місце у сфері публічного управління. Сформульовано визначення поняття адміністративно-правової охорони прав і свобод людини та громадянина, з’ясовано її ключові завдання, ознаки та функції. Схарактеризовано розвиток і сучасний стан вітчизняної державної політики щодо адміністративно-правової охорони прав та свобод особи. Окреслено повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в цій сфері. Розкрито особливості й форми взаємодії громадськості з уповноваженими суб’єктами владних повноважень з питань адміністративно-правової охорони прав і свобод людини та громадянина.

Файли

Схожі дисертації