Шубіна Н. М. Адміністративно-правове регулювання застосування поліцейського піклування

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100084

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.03

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячено проблематиці покращення адміністративно-правового регулювання застосування поліцейського піклування. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у з’ясуванні сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання застосування поліцейського піклування, а також опрацюванні пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення відповідного законодавства. З’ясовується місце поліцейського піклування в системі поліцейських заходів. Визначається поняття та характерні риси поліцейського піклування як превентивного поліцейського заходу. Надається характеристика проблеми дотримання прав і свобод людини і громадянина під час застосування поліцейського піклування. Встановлюються суб’єкти щодо яких може бути застосовано поліцейське піклування. З’ясовуються особливості застосування поліцейського піклування до окремих категорій осіб. Надається характеристика у процесуальному оформленню застосування поліцейського піклування.

Файли

Схожі дисертації