Булага К. М. Дидактичні умови організації навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100093

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 44.053.03

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням дидактичних умов організації навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу. Проаналізовано зміст і структуру навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу, виокремлено її компоненти (мотиваційний, цільовий, діяльнісно-творчий та рефлексивно-суб’єктний), схарактеризовано критерії, показники й рівні ефективності навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу. Визначено, обґрунтовано та експериментально перевірено дидактичні умови організації навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу. Розроблено модель реалізації дидактичних умов організації навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу, яка поєднує методологічно-цільовий, організаційно-процесуальний та діагностико-результативний блоки.

Файли

Схожі дисертації