Грановська Т. Я. Формування пізнавальної самостійності учнів 7–9 класів засобами мобільних технологій в освітньому процесі з природничих дисциплін

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100094

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 44.053.03

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У дисертації на основі аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено суть пізнавальної самостійності та висвітлено специфіку її формування в освітньому процесі з природничих дисциплін. Розкрито чинники ефективного застосування мобільних технологій і обґрунтовано особливості їх засобів, що сприяють формуванню пізнавальної самостійності учнів в освітньому процесі із природничих дисциплін. Розроблено та науково обґрунтовано дидактичні умови формування пізнавальної самостійності учнів 7–9 класів в освітньому процесі з природничих дисциплін з використанням засобів мобільних технологій. Уточнено категоріально-діагностичний апарат та рівні сформованості пізнавальної самостійності. Експериментально перевірено і доведено ефективність впровадження дидактичних умов для формування пізнавальної самостійності учнів 7–9 класів засобами мобільних технологій в освітньому процесі з природничих дисциплін.

Файли

Схожі дисертації