Бурлаков В. О. Електрофізичні властивості тонкоплівкових структур феромагнетик – діелектрик – феромагнетик за міграції електропровідних домішок

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100098

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.168.02

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України

Анотація

Вперше отримано НДО на ВАХ в тонкоплівкових системах Fe/MgO/(Fe+C), Fe/MgO/Ni та Fe/MgO/Co. Це досягалося завдяки забезпеченню неоднорідності товщини діелектрика при виготовлені зразків та вибором металів з різною густиною електронних станів в якості верхнього та нижнього шару досліджуваної гетероструктури. Встановлено, що струм, який протікає через отриманий контакт системи Fe/MgO/(Fe+C), стимулює процеси електроміграції вуглецю в залізі, що впливає на провідність і формування ВАХ системи.Встановлена закономірність, що вища диференційна провідність на початковій ділянці ВАХ, тим нижча напруга за якої виникає область НДО. Тривале знаходження зразка системи Fe/MgO/Fe в атмосфері за кімнатної температури призводить до виникнення у нього випрямляючих властивостей.

Файли

Схожі дисертації