Титов Є. В. Патогістологічні та імуногістохімічні критерії прогнозу перебігу неінвазивного уротеліального раку сечового міхура (клініко-морфологічне дослідження)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100100

Здобувач

Спеціальність

  • 14.03.02 - Патологічна анатомія

16-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.600.03

Харківський національний медичний університет

Анотація

Проведено комплексне дослідження клініко-морфологічних, імуногістохімічних особливостей неінвазивного уротеліального раку сечового міхура та їх взаємозв’язків з процесами епітеліально-мезенхімальної трансформації пухлинних клітин для удосконалення критеріїв прогнозу перебігу захворювання. На підставі комплексного патоморфологічного дослідження визначені основні клініко-морфологічні, гістологічні та імуногістохімічні показники прогнозу перебігу неінвазивного уротеліального раку сечового міхура. Вивчені імунологічні особливості неінвазивного уротеліального раку сечового міхура, процеси епітеліально-мезенхімальної в клітинах пухлин та встановлено взаємозв'язок між даними процесами, а також визначено їх значення в рецидивуванні та прогресії захворювання. Вперше запропонована нова класифікація стадійності епітеліально-мезенхімальної у неінвазивному уротеліальному раку сечового міхура. Оптимізовано алгоритм прогнозування рецидивів та прогресії захворювання.

Файли

Схожі дисертації