Тидір Н. І. Податкова політика в умовах формування соціальної економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100104

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних засад податкової політики в умовах формування соціальної економіки в Україні. У межах теорії управління національним господарством розроблено концепцію податкової політики в умовах формування соціальної економіки в Україні, що дозволило переглянути її концептуальні засади та розвинути їх, а також поглибити розуміння економічної сутності й ролі податкової політики в нових умовах та більш точно визначити напрями її подальшого вдосконалення. Удосконалено науковий апарат пізнання функціонального механізму формування і реалізації податкової політики в частині утворення нових його елементів. Запропоновано нові підходи до детермінації видів і форм політики в сфері оподаткування з виокремленням політики податкових доходів і політики податкового регулювання, що дозволить посилити принцип справедливості в оподаткуванні. Систему принципів податкової політики доповнено принципом поміркованості, що означає встановлення в економіці такого рівня податкового навантаження, який забезпечуватиме можливість розширеного відтворення й накопичення в суспільстві. Запропоновано методичні підходи до реалізації податкової політики в умовах формування соціальної економіки в Україні, що на відміну від існуючих, передбачають переорієнтування цих механізмів на перехід від бюрократичної моделі оподаткування, заснованої переважно на фіскальних процесах, до моделі управління, яка націлена, насамперед, на регулювання через податкове стимулювання економічної діяльності і дестимулювання порушень податкового законодавства, а також вдосконалення податкового адміністрування (запровадження електронного документообігу, планування, прогнозування тощо). Узагальнено та систематизовано структурно-функціональні проблеми податкової політики на сучасному етапі, основними з яких визнано такі, як зміна зовнішньоекономічної кон’юнктури на продукцію вітчизняної промисловості, недорозвиненість внутрішнього ринку, загальна надмірність податкового навантаження в країні, нерівномірний розподіл податкового тиску, структурна деградація економіки та розвиток тіньової економіки, недосконалість нормативно-правової бази оподаткування. Розвинуто сутнісний підхід до визначення понять «податкова політика» та «податковий механізм», систематизовано особливості їх формування; а також методичний підхід до удосконалення податкового стимулювання ділової та інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки що, на відміну від існуючих підходів, орієнтується на узгодження податкової політики та пріоритетів соціально-економічного розвитку країни.

Файли

Схожі дисертації